BSS spol. s r.o.
 

4 RD LAMAČ KLANEC 

 

BRATISLAVSKÁ
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ BSS, s.r.o.

Bratislavská stavebná spoločnosť (BSS spol. s r.o.) vznikla v roku 1991 odčlenením z podniku občianskej vybavenosti Pozemných stavieb Bratislava, s kapacitou cca 130 pracovníkov, teda kolektív, ktorý v tomto zložení pracoval už viac rokov a podieľal sa na výstavbe všetkých sídlisk Bratislavy.

Zabezpečujeme celú stavebnú činnosť v oblasti stredného stavebníctva vrátane inžinierskej činnosti. Tím skúsených odborníkov vlastnými kapacitami zabezpečuje realizáciu novostavieb, občianskej a bytovej výstavby, rodinných domov, rekonštrukcií a opráv.

Disponujeme stavebnými kapacitami, ktorými pokrývame všetky profesie HSV ako aj časť PSV. Ostatné špecializované profesie zabezpečujeme inžinieringom, kde máme už svojich osvedčených poddodávateľov. Mechanizačné prostriedky pre potreby našej firmy okrem valníkovej dopravy, ktorú vlastníme, máme v dlhodobom prenájme pre jednotlivé etapy a technológie objektov, ktorých výstavbu realizujeme.

ZOBRAZIŤ VIAC