BSS spol. s r.o.

POLYFUNKČNÝ DOM - FEDINOVA ULICA

Zámerom investora bola výstavba polyfunkčného domu s prevahou bytových priestorov, obchodnými priestormi na prízemí a apartmánovými bytmi. V objekte bolo vybudovaných 60 bytov na 4. - 13. poschodí. Na 1.-3. poschodí 9 bytov a 9 apartmánov. Obchodné priestory na prízemí. Parkovacie plochy boli navrhnuté na teréne pozdĺž Fedinovej ulice parc. č. 3448 a 3457 a na priľahlom pozemku parc. č. 3458/6, 16, 17, ktorý je prístupný z Prokofijevovej ulice a nadväzuje na existujúce parkovisko. V parteri objektu sa nachádza pasáž, umožňujúca prechod popod objekt.

Fotogaléria

Projekty / POLYFUNKČNÝ DOM - FEDINOVA ULICA
Projekty / POLYFUNKČNÝ DOM - FEDINOVA ULICA
Projekty / POLYFUNKČNÝ DOM - FEDINOVA ULICA