BSS spol. s r.o.

NADSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV - DAXNEROVO NÁMESTIE A KVETNÁ ULICA

Strešné nadstavby obytných domov na uliciach Kvetná, Koceľova, Svätoplukova a Daxnerovo námestie sú realizované úpravami pôvodného tvaru strechy - vikiermi orientovanými do vnútroblokového priestoru.
Nadstavením o dve podlažia vznikli nové bytové jednotky, nová strecha a taktiež bolo realizované zateplenie, nová fasáda a rozvody.