BSS spol. s r.o.

AUTOCENTRUM HYUNDAI MAZDA - VAJNORSKÁ ULICA

Objekt autocentra bol navrhnutý na zabezpečenie potrieb predaja nových a ojazdených automobilov a ich servisu. Súčasťou objektu sú administratívne priestory, potrebné pre samotný chod autocentra.

Dopravne je prístupný v smere výjazdu z mesta priamo z existujúcej obslužnej komunikácie susediacej s areálom autocentra na severnej aj južnej strane.

Objekt slúži pre obchodnú prevádzku predaja nových a jazdených a ich administratívnemu zázemiu ako aj servisu automobilov s ručnou umývarkou áut.

Fotogaléria

Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI
Projekty / BMW A MINI