BSS spol. s r.o.

Projekty - referencie

4 RD LAMAČ KLANEC

4 RD LAMAČ KLANEC

Zahájili sme výstavbu 4 rodinných domov s charakterom mestských víl v lokalite Zečák v mestskej časti Lamač.

Ponuka bytov v mestských vilách

Dom A

Dom B

Dom C

...

OBYTNÝ KOMPLEX SVORNOSŤ

OBYTNÝ KOMPLEX SVORNOSŤ

Obytný komplex SVORNOSŤ na Ul. svornosti, ktorý pozostáva z bytového domu - 34 bytových jednotiek, štyri mestské vily so 6 bytovými jednotkami a 14 radových rodinných domov, vlastná investícia. Termín kolaudácie marec 2015.

...

AUTOCENTRUM HYUNDAI MAZDA - VAJNORSKÁ ULICA

AUTOCENTRUM HYUNDAI MAZDA - VAJNORSKÁ ULICA

Objekt autocentra bol navrhnutý na zabezpečenie potrieb predaja nových a ojazdených automobilov a ich servisu. Súčasťou objektu sú administratívne priestory, potrebné pre samotný chod autocentra.

Dopravne je prístupný v smere výjazdu z mesta priamo z existujúcej obslužnej komunikácie susediacej s areálom autocentra na severnej aj juž...

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM - HRADSKÁ ULICA

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM - HRADSKÁ ULICA

polyfunkčný dom Hradská ulica – dom s 34 bytmi + garáže a obchodné priestory, vlastná investícia (2004-2005)

...

POLYFUNKČNÉ OBJEKTY - KAZANSKÁ ULICA

POLYFUNKČNÉ OBJEKTY - KAZANSKÁ ULICA

polyfunkčné objekty Kazanská I, II, III, IV a V, spolu 210 bytov, 40 garáží a obchodné priestory, vlastná investícia (2004-2008)

...

KASKÁDOVÝ DOM - ULICA HANY MELIČKOVEJ

KASKÁDOVÝ DOM - ULICA HANY MELIČKOVEJ

polyfunkčné objekty Kazanská I, II, III, IV a V, spolu 210 bytov, 40 garáží a obchodné priestory, vlastná investícia (2004-2008)

...

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - BALTSKÁ ULICA

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - BALTSKÁ ULICA

polyfunkčný objekt Baltská II - 59 b. j. a 36 garáží, vlastná investícia (2007-2008)

...

BUDOVA VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE - MAMATEYOVA ULICA

BUDOVA VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE - MAMATEYOVA ULICA

polyfunkčný objekt Baltská II - 59 b. j. a 36 garáží, vlastná investícia (2007-2008)

...

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - ČERNYŠEVSKÉHO ULICA

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - ČERNYŠEVSKÉHO ULICA

polyfunkčný objekt, Černyševského ul., Petržalka (1998-1999), investor fy MINOKA

...

NADSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV - DAXNEROVO NÁMESTIE A KVETNÁ ULICA

NADSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV - DAXNEROVO NÁMESTIE A KVETNÁ ULICA

Strešné nadstavby obytných domov na uliciach Kvetná, Koceľova, Svätoplukova a Daxnerovo námestie sú realizované úpravami pôvodného tvaru strechy - vikiermi orientovanými do vnútroblokového priestoru.
Nadstavením o dve podlažia vznikli nové bytové jednotky, nová strecha a taktiež bolo realizované zateplenie, nov&aa...

OBYTNÝ KOMPLEX DOLCE VITA - VRAKUNSKÁ A HRADSKÁ ULICA

OBYTNÝ KOMPLEX DOLCE VITA - VRAKUNSKÁ A HRADSKÁ ULICA

Účelom výstavby bolo vybudovanie obytného komplexu v oblasti Bratislava - Podunajské Biskupice s ambíciou vytvoriť príjemné prostredie na bývanie (byty s lódžiami a terasami) s prislúchajúcou vybavenosťou (obchodné priestory a garáže). Výstavba prispela ku kompletizácii novej zóny - Centrum.

...

POLYFUNKČNÝ DOM - FEDINOVA ULICA

POLYFUNKČNÝ DOM - FEDINOVA ULICA

Zámerom investora bola výstavba polyfunkčného domu s prevahou bytových priestorov, obchodnými priestormi na prízemí a apartmánovými bytmi. V objekte bolo vybudovaných 60 bytov na 4. - 13. poschodí. Na 1.-3. poschodí 9 bytov a 9 apartmánov. Obchodné priestory na prízemí. Parkovacie plochy boli navrhnuté na teréne pozdĺž...

BYTOVÝ DOM - KYSUCKÁ ULICA

BYTOVÝ DOM - KYSUCKÁ ULICA

bytový dom Kysucká ulica – 9 b. j., vlastná investícia (2012)...

STREŠNÁ NADSTAVBA - PLUHOVÁ ULICA

STREŠNÁ NADSTAVBA - PLUHOVÁ ULICA

Účelom stavby bolo vybudovanie nadstavby obytného domu s 12-timi bytmi, prístavby schodiska s výťahom a pavlači pre prístup k novým bytom.

kolaudácia 2013, vlastná investícia

...

STREŠNÁ NADSTAVBA - RIAZANSKÁ ULICA

STREŠNÁ NADSTAVBA - RIAZANSKÁ ULICA

Strešná nadstavba - Riazanská ulica
14 bytových jednotiek
kolaudácia 2007
vlastná investícia...

BMW A MINI

BMW A MINI

Stavba Autocentrum Vajnorská, realizovaná v r.2006-2007 prešla v roku 2013 stavebnými úpravami,ktorých cieľom bola zmena užívateľa. Objekt teraz slúži na predaj značiek BMW a MINI.

Zmeny nastali vo vnútornom dispozičnom prerozdelení hlavných predajných priestorov a skladových priestorov. Taktiež z hľadiska zmeny hmoty sa jednalo o vysunu...

1