BSS spol. s r.o.

Stavebná spoločnosť

Bratislavská stavebná spoločnosť (BSS spol. s r.o.) vznikla v roku 1991 odčlenením z podniku občianskej vybavenosti Pozemných stavieb Bratislava, s kapacitou cca 130 pracovníkov, teda kolektív, ktorý v tomto zložení pracoval už viac rokov a podieľal sa na výstavbe všetkých sídlisk Bratislavy.

Zabezpečujeme celú stavebnú činnosť v oblasti stredného stavebníctva vrátane inžinierskej činnosti. Tím skúsených odborníkov vlastnými kapacitami zabezpečuje realizáciu novostavieb, občianskej a bytovej výstavby, rodinných domov, rekonštrukcií a opráv.

Disponujeme stavebnými kapacitami, ktorými pokrývame všetky profesie HSV ako aj časť PSV. Ostatné špecializované profesie zabezpečujeme inžinieringom, kde máme už svojich osvedčených poddodávateľov. Mechanizačné prostriedky pre potreby našej firmy okrem valníkovej dopravy, ktorú vlastníme, máme v dlhodobom prenájme pre jednotlivé etapy a technológie objektov, ktorých výstavbu realizujeme.

Máme zavedený systém manažérstva kvality a sme držiteľmi certifikátu STN EN ISO 9001:2001.

REALIZOVANÉ STAVBY

V súčasnosti je zahájená výstavba 5 rodinných domov ( 3 samostatné domy a 2 dvojdomy), vlastná investícia.

Malá oáza domov s peknými zelenými zákutiami. Päť domov je navrhnutých ako novostavby, šiesty predstavuje radikálnu prestavbu existujúceho objektu. Priestorové usporiadanie domov zhodnocuje všetky prednosti parcely. Príjazdová cesta a parkovacie prístrešky tvoria optickú a protihlukovú bariéru. Domy sú osadené za zelenými átriami, odstup prináša príjemný pocit súkromia. Zároveň sú natočené tak, aby sa dosiahla priaznivá juhozápadná alebo juhovýchodná orientácia vnútorných priestorov.